🎯 Manageri = Taiteilijan tärkein kumppani

Manageri uskoo työkseen siihen mitä sinä teet. Hän on luottohenkilösi kaikissa uraasi liittyvissa asioissa. 


Manageri Sako (Samuli Koivulahti)
Managerointisopimukset ovat komissiopohjaisia diilejä. Provision vastineeksi manageri tukee taiteilijaa tai somevaikuttajaa esimerkiksi: 
 • luovissa sisällöissä
 • urakehityksessä 
 • sopimusasioissa 
 • brändäyksessä
 • strategioissa
 • budjetoinnissa
 • kumppanien löytämisessä 
 • sponsoriyhteistyössä.
Mikä on manageri?

Manageri on ikäänkuin artistin, lauluntekijän ja yhä useammin myös somevaikuttajan oma "toimitusjohtaja", joka mahdollistaa sen, että manageroitava itse voi keskittyä siihen missä on paras ja mille hänen sydämensä sykkii. 

Koska homma toimii provisiolla tai toimintokohtaisilla palkkioilla, manageri saa taloudellista hyötyä vain silloin kun hänen edustamansa asiakaskin menestyy. Managerointitoimeksianto voi sisältää markkinointia, edunvalvontaa tai esimerkiksi taiteellista neuvontaa ja opastusta. Eri ihmisten managerointitarpeet vaihtelevat suuresti ja eri managereillakin on eri vahvuusalueita. Kaikki eivät siis tee kaikkea. Miksi tarvitsisit managerin?

Ehkä tarvitset jonkun, joka osaa ohjata tekemään oikeita asioita ja kykenee puheiden lisäksi myös antamaan jotain konkreettista sanojensa jatkeeksi?

Jonkun, joka uskoo sinuun myötä ja vastamäessä, eikä ole tilivelvollinen kenellekään muulle kuin sinulle?

Jonkun, jonka kanssa voit sparrata ideoita ja miettiä musiikillista tulevaisuuttasi kohottavassa hengessä? Jonkun jolla on projektiosaamista, luovaa pelisilmää ja kyky saada asioita aikaiseksi vaikka budjetti olisikin vain muutamia kymppejä?

Olisi ehkä hyvä, jos sinulla olisi tukenasi riippumaton manageri, joka ajaisi kaikissa tilanteissa vain sinun etuasi. Manageri, joka voisi olla valmis rakentamaan kanssasi artistiuraa jopa lähes nollatilanteesta. Manageri, jonka työtehtäviin kuuluisi auttaa sinut niin pitkälle, kuin rahkeesi vain riittävät. Mitä eroa on musiikin ja somevaikuttajien manageroinnilla?

Nykyisin yleistyvä trendi on, että useimmat artistit ovat ainakin jossain määrin myös somevaikuttajia. Siksi on luontevaa, että vaikuttajien manageroinnissa on otettu käyttöön monia musiikkimanageroinnista tuttuja toimintamalleja. 

Keskeisin ero musiikin ja somevaikuttajien manageroinnissa on tulonmuodostus. Somevaikuttajan palkkiot ovat yleensä selkeitä rahasummia, jotka putoilevat kampanjoista, kun taas taiteilijoiden tulonmuodostukseen liittyvät usein oleellisilta osiltaan myös tekijänoikeudet. Koska nykyaikaiset artistit ovat useimmiten hyvin aktiivisia somepersoonia, nykyaikainen musiikkimanageri joutuu pakostakin opettelemaan myös sen pelikentään.Oma manageri vai levy-yhtiön A&R?

Levy-yhtiöiden A&R-managerit tekevät usein hyvin samankaltaisia asioita kuin artistien ja lauluntekijöiden itse itselleen palkkaamat asiantuntijat. Keskeinen ero kuitenkin on, että levy-yhtiön A&R-henkilö työskentelee yhtiön palkkalistoilla ja edustaa yhtiön asioita. Oma manageri sen sijaan edustaa vain asiakastaan. Tietyissä tilanteessa tällä voi olla suurikin merkitys. Parhaassa tapauksessa taiteilijalla on tukenaan molemmat.Askelmerkit yhteistyölle

Manageri-artistiyhteistyön käynnistämisessä toistuvat yleensä pääpiirteittäin seuraavat vaiheet:
 1. Tilanne- ja tarvekartoitus: Missä ollaan, mitä tarvitaan ja mihin halutaan päästä?
 2. Sidosryhmien kartoitus: Keitä muita tarvitaan (keikkamyyjä, tuottaja, soittajia bändiin)?
 3. Managerointisopimus: Teemme sopimuksen siitä millä tavalla autan sinua tavoitteidesi saavuttamisesssa ja miten sinun menestymisesi auttaa myös minua.
 4. Toimintasuunnitelma: Teemme selkeän suunnitelman johon kirjataan väli- ja päätavoitteet sekä ne askelmerkit, joita seuraamalla pääsemme lähemmäs yhteistä päämäärää. 
 5. Työskentely tavoitteiden eteen: Ryhdymme yhdessä työskentelemään sovittujen päämäärien eteen ja etenemme määrätietoisesti kohti tavoitettasi. Millaisia asioita managerointisopimus voi sisältää? 

Managerointisopimuksen sisältö riippuu siitä, millaisia taitoja sinulla on ja missä haluat apua. Minun ei kannata yrittää auttaa sinua asioissa, joihin sinulla on aikaa ja osaamista itselläsikin. Sen sijaan kaikessa muussa autan mielelläni, jos osaan.

Sopimus voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:
 1. Keikkamyynti: Tyypillisesti sovitaan jokin prosentti, jonka turvin ryhdymme myymään keikkojasi. Jos meillä on yksinokeus laskuttaa kaikki tekemäsi keikat, prosentti voi olla varsin pienikin. Jos taas laskutamme vain ne jotka itse myymme, operoidaan isommalla prosentilla. Tapahtumista, joissa SAKON STUDIO itse on järjestäjänä maksetaan tavallisesti kiinteä palkkio.
 2. Muu provisiomyynti: Tähän voi kuulua esimerkiksi fanikrääsää tai käytännön osaamista. Jos lauluntekijä haluaa vaikka ruveta vetämään biisintekotyöpajoja tai tykkäisi tehdä miksaushommia keikkojen lisäksi, me autamme.
 3. CoWriting: Jos manageroitavana on biisintekijä-artisti, sisältää sopimus myös tavanomaisesti option tehdä biisejä talon omien tekijöiden kanssa tai vähintäänkin option saada apua biisien tekemiseen. Edustammekin nimenomaisesti monia sävellystaitoisia laulaja-lauluntekijöitä.
 4. Kustannus-/housewritersopimus: Biisintekijöiden managerointiin liittyy tavallisesti oleellisena osana myös kustannustoiminta. Tällöin mentoroimme biisintekijöitä sanoittamisessa ja autamme heitä demojen tuottamisessa. Kustantajan rooliin kuuluu myös cowrite-tilausuuksien hankkiminen, julkaisijoiden ja erityisesti esittäjien etsiminen. Hyvä kustantaja siis sekä auttaa tekemään enemmän ja parempia biisejä tarjotakseen niitä sitten eteenpäin. Tällaisia säännöllisesti projekteissamme mukana olevia kirjoittajia kutsutaan "housewritereiksi".Managerin työtehtävät käytännössä?

Koko osaamiseni kirjo on artisti- ja biisintekijäasiakkaideni ulottuvilla. Työtehtävät voivat pitää sisällään niin käytännön hommia kuin strategiatyötäkin. Iso osa tekemisestä on mentorointia ja CoWritingia. Paljon tehdään myös laaja-alaisempaa urasuunnittelua ja ihan raakaa työtä.

Sopimuksesta riippuen:
 • cowrittaan biisejä ja autan hiomaan sanoituksia
 • etsin yhteistyökumppaneita ja rakennan ympärillesi tiimiä 
 • äänitän laulutuotantoja(si) studiossani 
 • neuvon Teosto, Gramex ja muissa asioissa 
 • kirjoitan tiedotteita medioille 
 • rustaan saatteita radiokanaville 
 • rakentelen kotisivuja 
 • osallistun sopimusneuvotteluihin 
 • laadin sopimuspapereita 
 • autan keikkasettien koostamisessa 
 • opastan sisältö- ja digimarkkinoinnin saloihin 
 • teen kansitaidetta ja grafiikkaa 
 • myyn keikkoja 
 • markkinoin taiteilijaa / hänen osaamistaan. 
Käytännössä musiikkimanagerin työtehtävät voivat siis pitää sisällään mitä tahansa asioita, joilla pyritään auttamaan esiintyjää tai lauluntekijää taiteilijaurallaan eteenpäin.Miten saat managerointisopimuksen?

Managerin näkökulmasta yhteistyösopimuksen syntyminen edellyttää, että sinulla on niin korkeatasoista osaamista, että työsi tai tuotostesi kauppaaminen voi olla kannattavaa liiketoimintaa.

Ilmaisia lounaita ei siis ole. Työpanoksen muodossa voit kuitenkin joskus saada "ilmaista lainaa". (Ainakin meillä tehdään paljon "ilmaista työtä" sen toivossa, että esiintyjä tai biisintekijä menestyisi myöhemmin.)

Jotkut managerit toimivat könttäsummadiielillä. Meillä toimitaan provisiolla. Haluan, että minulla on tukevasti oma lehmä samassa ojassa kuin manageroitavallakin. Tämä managerointimylly pyörii siis osuuksilla, rojailteilla ja prosenttidiileillä.

Keskeisimmät edellytykset manageroitisopimuksen syntymiselle:
 1. Tarve: Tarvitset aidosti apua jossakin sellaisessa, missä voimme auttaa. Kyse voi olla esimerkiksi osaamisen puutteesta, jota voidaan paikata mentoroinnilla ja oikean tiimin rakentamisella. Tuo siis puutteesi reilusti esiin.
 2. Potentiaali: Olet jossakin asiassa todella hyvä tai näemme sinussa erityistä potentiaalia, joka on saavutettavissa realistisessa aikataulussa. Älä pelkää kertoa vahvuuksistasi.
 3. Motivaatio: Olet valmis tekemään itsekin paljon töitä menestyksesi eteen, emmekä joudu pelkäämään, että jätät leikin kesken. Määrätietoisuus on hyvä asia.
 4. Asenne, arvot ja kemia: Vaikka olisit maailman taitavin, lahjakkain, kaunein, komein tai viisain, voi homma silti kusta kengille, jos ajatusmaailmat eivät mätsää, asenne on huono tai kemiat eivät vain pelaa. Siinä tapauksessa no hard feelings ja uutta matoa koukkuun :)
Ei ole siis itsestään selvää, että diilin saa olemalla paras kaikista. Tarve on aivan yhtä tärkeä. Etsin ensisijaisesti henkilöitä, joille voin aidosti olla avuksi. Potentiaalia on toki oltava, mutta vielä ei tarvitse vetää jäähallia täyteen.Tiedätkö jo mitä haluat?

Kaiken tekemisen keskiössä on aina esiintyjän tai biisintekijän oma tahtotila. Useimmiten pyrkimyksenä on myös se, että taiteilija pystyisi tulevaisuudessa elättämään itsensä osaamisellaan.

Pienemmätkin tavoitteet ovat toki OK. Oleellista on, että jo alussa tiedetään mitä lopussa halutaan, ja jos tavoitteet muuttuvat matkalla, suunnitelmaa päivitetään. Optimaalisessa tilanteessa tiedät jo ensimmäisessä tapaamisessamme mitä haluat, jolloin minun tehtäväkseni jää selvittää miten siinä onnistutaan.Kuka manageroi? 

Manageri Samuli Koivulahti (Sako)
Sako, eli Samuli Koivulahti monipuolinen luovan alan osaaja, jolla on sana hallussa ja sydän paikallaan. 

Omakohtaiset kokemukset musiikkialalla toimimisen haastavuudesta saivat ryhtymään manageriksi. Missiona on auttaa muita taiteilijoita löytämään oman polkunsa musiikkialan haastavassa maastossa. Tätä tarkoitusta varten perustettiin SAKON STUDIO vuonna 2019.  

Työ- ja koulutushistoria on todella monipuolinen. Taustaa on digitaalisen markkinointiviestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen parissa ja erilaiset bisnesmallit ja markkinointitekniikat ovat tuttuja. 

Kun puhumme kulttuuriliiketoiminnasta ei toiminnassa luoteta yksinomaan pelkkään intuitioon. Takana on myös käytännön kokemusta ja sertifioitua osaamista. Millaisia kokemuksia muilla on yhteistyöstä? 

Oheisen painikkeen takaa löydät mm. videon, jossa musiikkituottaja Vini, eli Ville Nisunen Vantaalta kertoo, kuinka yhteistyö SAKON STUDION kanssa nosti musiikkiuran uudelle tasolle ja teki hänestä lopulta yrittäjän.

MANAGEROINTI VOI ALKAA TÄSTÄ

Mikäli sinulla on unelma artistiudesta, manageri puuttuu ja uskot tarvitsevasti apua artistiurasi eteenpäin viemisessä, lähetä minulle näyte laulustasi (saa olla vaikka huonolaatuinen kännykkädemo). Se voi olla elämäsi paras päätös.

Osaksi Sakon artistirosteria?

Manageroin kerrallaan noin 5-10 artistin joukkoa. Sopimusten sisältö vaihtelee. Osan kanssa toiminta on varsin intensiivistä ja ammattimaista. Toisten kanssa kyse on enemmänkin harrastustoiminnan tukemisesta. Asiakaani päättävät itse tavoitteensa ja minä autan saavuttamaan ne.

🎫 Tutustu artistirosteriin täällä »

Osaksi Sakon biisintekijärosteria?

Manageroin myös lauluntekijöitä ja autan löytämään mahdollisuuksia cowritingiin. Sopimusten sisältö vaihtelee. Etenkin sanoittajien kanssa toiminta on lähellä mentorointisuhdetta. Säveltäjien ja tuottajien kanssa yhteistyö keskittyy enemmän biisien tekemiseen yhdessä ja muiden kanssa.

🎹 Tutustu biisintekijärosteriin täällä »Hinta?

Jokainen sopimus on laaditaan tapauskohtaisesti ja voi sisältää eri asioita. Tavallisesti SAKON STUDION managerointisopimukset pohjautuvat jonkinlaiseen prosenttidiiliin.

✉️ Ota yhteyttä tällä lomakkeella »

Kumppanit