‎‍💼 Startup- ja hallitustyöskentely

Osakeyhtiön hallitukseen kannattaa ottaa jäseniä myös omistaja- ja työntekijäkunnan ulkopuolelta.


Kuulemma alle 15% yritysten hallituksista koostuu muista kuin työntekijöistä ja omistajista. Kuitenkin erittäin menestyvien yritysten hallituksissa on lähes aina myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Miksi? Koska ulkopuolinen asiantuntija hallituksessa auttaa tarkastelemaan objektiivisemmin yrityksen omia toimintamalleja ja uskomuksia. Vain vierivä kivi ei sammaloidu.

Yhtiön hallituksen tehtävä

Yhtiön hallituksen tärkein tehtävä on strategian luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Osakkeenomistajien tulisikin vaatia hallituksen jäseniltä kykyä hahmottaa osakkeenomistajien tahto ja joka sitten valjastetaan myös strategian perustaksi.

Ennen jäsenten valintaa, omistajien on hyvä miettiä millainen hallitus kykenisi parhaiten auttamaan yhtiötä liiketoiminnan kehittämisessä.

Hallitus toimii
  • osakkeenomistajien tahdon suodattajana
  • yhtiön strategian luojana ja toteuttajana sekä 
  • yhtiön toimivan johdon esimiehenä. 

Juridinen perusta hallitustyölle kuuluu osakeyhtiölain 6 luvun 2§ mukaan seuraavasti:
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on myös suunnitella tulevaa. Erityisesti hallituksen rooli korostuu silloin kun yhtiössä päätetään merkittävistä muutoksista liiketoimintaan.

Millainen on hyvä hallitus?

Hyvän hallituksen paras ominaisuus on diversiteetti. Jos hallituksessa on vain samanlaisella kokemuksella varustettuja henkilöitä, sen toimintakyky on tavallisesti huono.

Hyvä hallituskokoonpano koostuu sen sijaan monipuolisesti erilaisista osaajista, joilla on erilaisia taustoja. Hyvä hallitus haastaa, vaatii ja tuo päytään uusia näkökulmia. Hallituksen jäsenten valinnassa tulisikin aina miettiä myös sitä, millaista osaamista yhtiö juuri sillä hetkellä (ja tulevina vuosina) tarvitsee.

Etenkin menestyvät yritykset hyödyntävät ulkopuolisia asiantuntijoita

Yrityksen tarpeet hallitustyöskentelylle riippuvat siitä missä vaiheessa yritys on. Alkuvaiheessa yritys tarvitsee tavallisesti enemmän mentorointia ja kokemusta. Myöhemmässä vaiheessa hallituksen jäseniltä kannattaa edellyttää uusia ajatuksia ja raikkaita näkemyksiä.

Hallituksen jäsenen tulee olla yhteistyökykyinen tiimipelaaja, mutta jäsenellä tulee olla myös kyky kyseenalaistaa ja sparrata muita hallituksen jäseniä sekä yrityksen toimitusjohtajaa. Lisäksi hyvä hallituksen jäsen on yhtiön käytettävissä myös kokousten ulkopuolella.

Yhtiön hallitus on strategian veturi

Operatiivinen ja strateginen toiminta on hyvä kyetä erottamaan toisistaan. Yrityksen osakkailla on tyypillisesti kädet täynnä operatiivisessa toiminnassa ja alan muutosten seuraamisessa. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet voivat kuitenkin keskittyä lähes yksinomaan strategiatyöhön. He tuovat pöytään uusia näkökulmia ja auttavat strategian jalkauttamisessa ja kirkastamisessa.

Minustako uusi jäsen hallitukseen tai startup-tiimiisi?

Jätä viesti, jos haluat minut tekemään kanssasi bisnestä.

✉️ Tee tarjous, josta en voi kieltäytyäEvoluutio Music logoMusic Production Alliance logoVPROAUDIO logoStudio Vini logo