🧠 Mentorointi

Älä turhaan lyö päätäsi seinään, vaan hanki mentori, joka auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.


Helpoin tapa välttää virheet ja turhat kiertotiet, on pyytää opastusta joltakin sellaiselta, joka on sinun puolestasi opiskellut asioita kantapään kautta, lyönyt päätään seinään ja onnistunut kääntämään kokemuksensa voitoksi."Olen hankkinut elämäni varrella itselleni monta ammattia ja nähnyt paljon toimivia ja epätoimivia bisnesmalleja. Mitä tulee luovaan tekemiseen, niin siitä minulla on kokemusta helposti jo yli 20-vuotta.

Aloitin aikanaan työelämässä graafikkona, mutta vapaa-ajalla kirjoitin intohimoisesti lauluja ja muuta tekstiä. Sittemmin luovasta sisällöntuotannosta ja musiikista tuli päätyöni.

Olen opiskellut markkinointia, mainontaa ja kultuuriliiketoimintaa, josta minulla on myös ammattikorkeakoulututkinto. 
Pidän myös arvossa saamiani luottamustoimia Turun Käräjäoikeuden lautamiehenä ja Opetushallituksen Työelämätoimikunnan itsenäisten ammatinharjoittajien edustajana." 

-SakoMentoroinnin aiheita ja teemoja 

Mentorointikeskusteluissa voidaan käsitellä mitä tahansa aihealueita, mutta ainakin näissä asioissa voimme varmasti tarjota apua:
  • Miten taitelija elättää itsensä?
  • Miten kehittää omaa luovuuttaan?
  • Miten tulla paremmaksi kirjoittajaksi? 
  • Miten päästä sanoittajaksi, copywriteriksi jne? 
  • Miten hyödyntää luovia strategioita markkinoinnissa? 
  • Miten yrityksesi / yritysideasi voisi erottua paremmin massasta?

Miten toimimme?

Mentorointisuhteessa mentori jakaa tietoa ja osaamista esim. kahvikupillisen ääressä. Mentoroinnin kohdetta, eli aktoria autetaan omassa tekemisessään eteenpäin neuvomalla tai joskus ihan vain kuuntelemallakin. Mentorointisessioissa voidaan käsitellä ennalta sovittuja aiheita tai sitten kunkin session agenda voidaan jättää avoimeksi.

Mikäli aktori haluaa, voimme tehdä yhdessä myös toimintasuunnitelmia ja voin toimia valmentajana ja sparraajana unelmien saavuttamisessa. Mikäli koen, ettei minulla ole mitään annettavaa, ohjaan aktorin osaavampiin käsiin. Mentorina toimiminen on etuoikeus, jota ei tule ottaa kantaakseen liian heppoisin perustein.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on avointa keskustelua puolin ja toisin, yleensä kahvikupillisen äärellä. Agenda, aihe tai teema mentoroinnille voidaan määritellä etukäteen tai jättää avoimeksi. Paljon riippuu aktorin omista toiveista ja tarpeista.

Wikipedian mukaan:
"Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa."

Meillä vahvuudet liittyvät ensisijaisesti luovuuteen ja erilaisiin liiketoimintamalleihin sekä tavanomaisesta poikkeavien urapolkuvaihtoehtojen ymmärtämiseen. Aktorin ei tarvitse olla mentoriin nähden vasta-alkaja. Oleellisempaa on, että mentorina toimiva pystyy toimimaan peilinä aktorille, pystyy tarjoamaan tälle uusia näkökulmia ja antamaan myös konkreettisia ohjeita.

Tarkoitus ei ole olla mikään guru, vaan mentorointi on ensisijaisesti aktorin tavoitteita tukevaa toimintaa, jossa osapuolet ovat toisiinsa nähden tavavertaisessa asemassa, olkoonkin että mentorilla tulisi olla aktorille myös jotain uutta tarjottavaa. 

Mentoroinnin hyödyt?

Parhaimmillaan mentorointi auttaa positioimaan itseään paremmin ja tuo tekemiseen oikeanlaisista lähtökohdista kumpuavaa varmuutta. Se auttaa myös ohjaamaan tekemistä oikeaan suuntaan ja välttämään turhia virheitä, joiden ohittaminen omin avuin voi joskus viedä jopa vuosia.

Miksi mentoroimme muita?

Kyse on halusta antaa jotakin takaisin. Myös oma liiketoimintamme on hyötynyt mentoroinnista. Kriittisissä vaiheissa saadut vinkit ovat parhaimmillaan olleet suorastaan avaintekijöitä omien tavoitteiden saavuttamisessa ja hahmottamisessa.

Nuo muutamat tiedon jyvät juuri oikeassa paikassa, ovat joskus olleet niin tarpeellisia, että on vaikea edes kuvitella millaista nykyinen toiminta olisi ilman niitä.

Mentorointi kehittää myös mentoria itseään, koska se auttaa reflektoimaan oppimaansa ja ymmärtämään mikä kaikki tieto on todella merkityksellistä. Kaikki hiljainen tieto ei aina nimittäin tunnu siltä. Tätä kautta hyödymme siis mentoroinnista myös itse, vaikka korvaus toiminnasta olisikin vain nimellinenHinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne kääntyvät hinnoittelussa asiakkaidemme eduksi. Lisäksi teemme jonkin verran hommia myös pro bono.


Kumppanit