ūü߆ Mentorointi

√Ąl√§ turhaan ly√∂ p√§√§t√§si sein√§√§n, vaan hanki mentori, joka auttaa keskittym√§√§n oikeisiin asioihin.


Helpoin tapa välttää virheet ja turhat kiertotiet, on pyytää opastusta joltakin sellaiselta, joka on sinun puolestasi opiskellut asioita kantapään kautta, lyönyt päätään seinään ja onnistunut kääntämään kokemuksensa voitoksi."Olen hankkinut elämäni varrella itselleni monta ammattia ja nähnyt paljon toimivia ja epätoimivia bisnesmalleja. Mitä tulee luovaan tekemiseen, niin siitä minulla on kokemusta helposti jo yli 20-vuotta.

Aloitin aikanaan työelämässä graafikkona, mutta vapaa-ajalla kirjoitin intohimoisesti lauluja ja muuta tekstiä. Sittemmin luovasta sisällöntuotannosta ja musiikista tuli päätyöni.

Olen opiskellut markkinointia, mainontaa ja kultuuriliiketoimintaa, josta minulla on my√∂s ammattikorkeakoulututkinto. 
Pid√§n my√∂s arvossa saamiani luottamustoimia Turun K√§r√§j√§oikeuden lautamiehen√§ ja Opetushallituksen Ty√∂el√§m√§toimikunnan itsen√§isten ammatinharjoittajien edustajana." 

-SakoMentoroinnin aiheita ja teemoja 

Mentorointikeskusteluissa voidaan käsitellä mitä tahansa aihealueita, mutta ainakin näissä asioissa voimme varmasti tarjota apua:
  • Miten taitelija el√§tt√§√§ itsens√§?
  • Miten kehitt√§√§ omaa luovuuttaan?
  • Miten tulla paremmaksi kirjoittajaksi? 
  • Miten p√§√§st√§ sanoittajaksi, copywriteriksi jne? 
  • Miten hy√∂dynt√§√§ luovia strategioita markkinoinnissa? 
  • Miten yrityksesi / yritysideasi voisi erottua paremmin massasta?

Miten toimimme?

Mentorointisuhteessa mentori jakaa tietoa ja osaamista esim. kahvikupillisen ääressä. Mentoroinnin kohdetta, eli aktoria autetaan omassa tekemisessään eteenpäin neuvomalla tai joskus ihan vain kuuntelemallakin. Mentorointisessioissa voidaan käsitellä ennalta sovittuja aiheita tai sitten kunkin session agenda voidaan jättää avoimeksi.

Mikäli aktori haluaa, voimme tehdä yhdessä myös toimintasuunnitelmia ja voin toimia valmentajana ja sparraajana unelmien saavuttamisessa. Mikäli koen, ettei minulla ole mitään annettavaa, ohjaan aktorin osaavampiin käsiin. Mentorina toimiminen on etuoikeus, jota ei tule ottaa kantaakseen liian heppoisin perustein.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on avointa keskustelua puolin ja toisin, yleensä kahvikupillisen äärellä. Agenda, aihe tai teema mentoroinnille voidaan määritellä etukäteen tai jättää avoimeksi. Paljon riippuu aktorin omista toiveista ja tarpeista.

Wikipedian mukaan:
"Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista Рmyös niin sanottua hiljaista tietoa Рsiirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa."

Meillä vahvuudet liittyvät ensisijaisesti luovuuteen ja erilaisiin liiketoimintamalleihin sekä tavanomaisesta poikkeavien urapolkuvaihtoehtojen ymmärtämiseen. Aktorin ei tarvitse olla mentoriin nähden vasta-alkaja. Oleellisempaa on, että mentorina toimiva pystyy toimimaan peilinä aktorille, pystyy tarjoamaan tälle uusia näkökulmia ja antamaan myös konkreettisia ohjeita.

Tarkoitus ei ole olla mik√§√§n guru, vaan mentorointi on ensisijaisesti aktorin tavoitteita tukevaa toimintaa, jossa osapuolet ovat toisiinsa n√§hden tavavertaisessa asemassa, olkoonkin ett√§ mentorilla tulisi olla aktorille my√∂s jotain uutta tarjottavaa. 

Mentoroinnin hyödyt?

Parhaimmillaan mentorointi auttaa positioimaan itseään paremmin ja tuo tekemiseen oikeanlaisista lähtökohdista kumpuavaa varmuutta. Se auttaa myös ohjaamaan tekemistä oikeaan suuntaan ja välttämään turhia virheitä, joiden ohittaminen omin avuin voi joskus viedä jopa vuosia.

Miksi mentoroimme muita?

Kyse on halusta antaa jotakin takaisin. Myös oma liiketoimintamme on hyötynyt mentoroinnista. Kriittisissä vaiheissa saadut vinkit ovat parhaimmillaan olleet suorastaan avaintekijöitä omien tavoitteiden saavuttamisessa ja hahmottamisessa.

Nuo muutamat tiedon jyvät juuri oikeassa paikassa, ovat joskus olleet niin tarpeellisia, että on vaikea edes kuvitella millaista nykyinen toiminta olisi ilman niitä.

Mentorointi kehittää myös mentoria itseään, koska se auttaa reflektoimaan oppimaansa ja ymmärtämään mikä kaikki tieto on todella merkityksellistä. Kaikki hiljainen tieto ei aina nimittäin tunnu siltä. Tätä kautta hyödymme siis mentoroinnista myös itse, vaikka korvaus toiminnasta olisikin vain nimellinenHinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne k√§√§ntyv√§t hinnoittelussa asiakkaidemme eduksi. Lis√§ksi teemme jonkin verran hommia my√∂s pro bono.


Kumppanit