✍️ Lokalisoidut käännökset suomen kielelle

Käännämme suomen kielelle mainokset, markkinointikampanjat ja kaiken mitä asiakkaamme tarvitsevat.

Otamme käännöksissä huomioon myös suomalaisen markkinakentän ja kulttuuriympäristön. Se mikä toimii muualla, ei automaattisesti toimi täällä. Natiivina suomalaisena ja kokeneena copywriterina, osaan puhutella suomalaista yleisöä tavalla, joka sitä parhaiten puhuttelee.

Lokalisoitu käännös sisältää aina myös copywritingia

Lokalisoidussa käännöksessä viesti sovitetaan kohdemaahan ja sen kulttuuriin sopivaksi. Asia ei siis sinällään muutu, mutta tekstin tyyliä tai äänensävyä muokataan tarvittaessa.

Kun operoidaan kahden tai useamman kielen välillä, voidaan sanoja ja lauseita kääntää monella eri tavalla. Suora käännös vaikuttaa usein kankealta vaikka se olisikin kieliopillisesti oikein. Asian sanominen toisin taas edellyttää luovan kirjoittamisen jaloa taitoa.

Eniten käännöksiä englannista suomeen 

Eniten käännän tekstiä englannista suomeen. Se on lähdekieli jota osaan parhaiten. Sen lisäksi, että käännän markkinointitekstiä, käännän myös laululyriikkaa, joten luovempikaan sisältö ei tuota ongelmaa.

Markkinointitekstien kohdalla laadukkaan käännöksen tekeminen edellyttää myös ymmärrystä liiketoiminnasta ja markkinoinnista.

Esimerkiksi Google Ads -kampanjan sovittaminen suomalaiselle yleisölle vaatii muutakin kuin suoraa kääntämistä. Ei riitä, että englanninkielisille hakutermeille löytyy suomenkieliset vastineet ja sisällöt ovat teknisesti oikein. Sisältöjen tulee myös aidosti puhutella kohderyhmää.

Käännökset myös muista kielistä ovat mahdollisia 

Tarvittaessa pystyn tuottamaan käännöksiä myös muista kielistä kuin Englannista. Verkostoistani löytyy esimerkiksi natiiveja Venäjän, Espanjan ja Japanin puhujia, jotka voivat auttaa.

Toki voin tehdä tekstiä muidenkin tahojen esikääntämän materiaalin pohjalta. Se onko pohjateksti englanniksi vai suomeksi, on minulle toissijaista.Hinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne kääntyvät hinnoittelussa asiakkaidemme eduksi. Lisäksi teemme jonkin verran hommia myös pro bono.


Kumppanit