🎓 Kulttuurituottaja (AMK)

Kulttuurituottaja AMK on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, joka antaa erinomaiset valmiudet toimia taidealan asiantuntijatehtävissä. 


Läpäisin ammattikorkeakoulun 2,5 vuodessa ja tein lopputyöni esiintyvien lauluntekijöiden ansaintalogiikasta. Osaamisalani AMK:ssa oli Kulttuuri liiketoimintana.

Kulttuurituottajan tutkinto on moniammatillinen kokonaisuus, jossa korostuvat taidealojen toimintaympäristön tuntemus, projektinhallinta ja markkinointi.

Opinnollistin tutkintoa suorittaessani paljon musiikkialan projektejani ja pyrin opiskeluaikana nivomaan jo hankkimistani osaamisalueistani yhä tiiviimpää osaamiskokonaisuutta. Halusin hankkia syvällisempää osaamista erityisesti erilaisten liiketoimintamallien ymmärtämisestä ja soveltamisesta.

Startup-kokemusta NY-yrittäjänä

Opiskelun ohessa perustimme myös ystäväni Paavo Virtasen kanssa Tarinakorut NY:n, jonka liikeideana oli jälleenmyydä käytettyjä koruja.

Liikeidean pohjana oli ajatus siitä, että esineillä on materiaali- ja design arvon lisäksi aina myös tarina-arvoa, joka voidaan säilöä esimerkiksi esineen mukana kulkevaan (ja/tai siitä luotavaan) alkuperätodistukseen.

Bisnesidea on edelleen elinvoimainen, mutta ajanpuutteen vuoksi se on haudattu pöytälaatikkoon.

Sittemmin Paavo on ollut läheisesti mukana SAKON STUDION liiketoiminnassa ja olen hyödyntänyt hänen osaamistaan mm. musiikkituotantojen toteutuksessa ja äänen jälkikäsittelyssä.

Työllistyminen ammattikorkeakouluopintojen jälkeen

Pian ammattikorkeakoulusta valmistuttuani työllistyin Netellolle, jossa työskentelin parin vuoden ajan digitaalisen sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation parissa. 

Mitä hyötyä kulttuurituotanto-opinnoista oli?

Opinnot auttoivat minua selkiyttämään oman osaamiseni kulmakiviä ja ymmärtämään vahvuuteni erityisesti luovissa työmenetelmissä ja strategisessa suunnittelussa. Moniammatillinen lähestymistapa auttoi nivomaan yhteen jo valmiiksi hallitsemiani osaamisalueita tekstin, kuvan ja musiikin saralla.

Eniten hyötyä opinnoista on ollut omassa yritystoiminnassani, jossa minun on ollut mahdollista vapaasti hyödyntää koko osaamiseni kirjoa, ja jossa kulttuuriliiketoiminta näyttelee suhteellisen merkittävää osaa.

Lisätietoa

Täällä lisätietoa koulutus- ja työhistoriastani »

Kumppanit