💼 TietoAkatemia / Kalmariunion Oy

TietoAkatemia on Kalmariunion Oy:n omistama aputoiminimi.


Työskentelin Kalmariunion Oy:n palveluksessa vuosina 2010-2012.

Tuona aikana päätehtäväni liittyivät TietoAkatemian liiketoiminnan käynnistämiseen, lanseeraamiseen ja sen palveluiden tuotteistamiseeen.

Päätehtäviäni TietoAkatemiassa oli:

☑ suunnitella ja toteuttaa yrityksen markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä
☑ hankkia yritykselle verkkonäkyvyyttä (hakukoneoptimointi ja nettipresenssit)
☑ tuotteistaa yhden ja kahden päivän intensiivikoulutuksia
☑ etsiä koulutuksiin sopivimmat asiantuntijat/kouluttajat
☑ solmia asiantuntijoiden kanssa yhteistyösopimuksia
☑ hankkia koulutustilat
☑ aikatauluttaa koulutustapahtumia.

Uuden liiketoiminnan käynnistys

Aloittaessani työt, Osmo Kalmarilla oli pieni tilintarkastustoimisto nimeltä Yrittäjäin Tilintarkastus YT Oy, jonka tuottaman pääoman turvin lähdimme luomaan Kalmariunion Oy -nimistä yritysrypästä. Kalmariunion Oy:n alla toimi Yrittäjäin Tilintarkastus, Kalmari Yritysvälitys, Kalmari Arvokiinteistöt sekä TietoAkatemia.

Loin kahden vuoden aikana Kalmariunionille ja sen neljälle aputoiminimelle visuaalisen identiteetin, kotisivut ja presenssit sosiaalisiin medioihin. Kaikki tuon aikainen grafiikka on siis logoa myöten minun käsialaani ja monilta osin edelleen käytössä.

Loin yritykselle raamit ja toimintamallit systemaattisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi. Konseptissa hyödynnettiin sähköpostilistoja, somekanavia, blogger-alustan päälle rakentamaani koulutuskalenteria ja tarkoin valittuja printtimainoskampanjoita.

Sissimarkkinoinnin hengessä hyödynsimme myös strategista hakukoneoptimoimointia ja muuta suunnitelmallista sisältömarkkinointia.

Luonnollisesti tein muun työn ohessa myös dokumentaatiota, laskutusta ja reskontraa sekä osallistuin budjetointiin.

Opiskelua työn ohessa

Työn ohessa suoritin Markkinointi-insituuttiin Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinnon, osaamisalana Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu ja toteutus.

Työsuhteen päätyttyä ammattikorkeaan

Työsuhteen päätyttyä lähdin ammattikorkeakouluun opiskellakseni kulttuurituottajaksi »

Kumppanit