📙 Laululyriikan kääntäminen

Käännän laululyriikkaa suomen kielelle kohtuullista korvausta vastaan. 


Toivon ensisijaisesti käännettäväkseni sellaisia laulutekstejä, joissa on mahdollista konsultoida alkuperäistekijää tai joissa alkuperäistekijä on mahdollisesti jopa työn tilaaja.

Tällöin elkuperäisteoksen henkeä on mahdollista kunnioittaa parhaalla mahdollisella tavalla kun on tiedossa mitä asioita originaalin tehnyt taiteilija itse pitää tärkeimpinä. Mikäli käännös saa olla vapaampi, on siitäkin tietysti hyvä tietää etukäteen.

Pääasiassa käännän englannin kielistä laululyriikkaa

Pääasiassa teen käännöslyriikkaa englannin kielestä, mutta olen tehnyt käännöksiä myös mm. venäjän ja espanjan kielisistä lauluteksteistä.

Välikäännöksillä eteenpäin muun kielisissä teksteissä

Tarpeen mukaan kääntäminen on mahdollista myös välikäänösten avulla muistakin kielistä tai esim. yhteistyössä alkuperäisen kirjoittajan kanssa.

Mieluiten alkuperäistekijää konsultoiden

Kun kyse on luovasta työstä, jossa nyanssien siirtyminen uuteen tekstiin on tärkeää, on hyvä jos alkuperäiskirjoittajaa on mahdollista konsultoida. Kääntäminen yleensä onnistuu kohtuullisesti vaikka alkuperäisteksti ei olisikaan englanniksi, jos alkuperäiskirjoittaja kuitenkin osaa englantia hyvin.

Mitä käännös maksaa?

Laululyriikan kääntäminen itsessään on työnä yhtä haastavaa kuin sanoittaminen muutenkin, mutta tekijänoikeuskorvauksia on harvoin tarjolla. Muunteluosuuksia voi olla mahdollista saada, mutta nekin ovat sen verran pieniä, että puhutaan lähinnä kohteliaisuusosuuksista. Näin ollen hinnoittelen laululyriikan käännöstyöt aina erikseen.

Hinta


Kumppanit