🎓 Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto on korkein työelämässä suoritettava näyttötutkinto markkinointiviestinnän alalta. 


Kelpoisuusvaatimuksena on viiden vuoden työkokemus alalta ja soveltuva työpaikka markkinointiviestinnän asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Suoritin tutkintoon liittyvät teoriaosuudet Markkinointi-insituutissa ja työskentelin koulutus- ja markkinointisuunnittelijana Kalmariunion Oy:ssä ajalla 2010-2012.  Osaamisalanani oli markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu ja toteutus.

Opinnot syvensivät ja auttoivat jäsentelemään työelämässä hankkimaani tietotaitoa pienyritysten markkinoinnin suunnittelusta ja automatisoinnista, sekä asiantuntijapalveluiden tuotteistamisesta.

Oppeja olen pystynyt hyödyntämään sekä Kalmariunion Oy:n markkinointikuvioiden rakentamisessa, että myös musiikkialan manageroinnissa ja taideprojektien tuotteistamisessa.

Ennen kaikkea koen, että sain opinnoista lisää teoriaa jo hankkimani käytännön osaamisen ympärille.

Lisätietoa

Täällä lisätietoa koulutus- ja työhistoriastani »

Kumppanit