Äänibrändäys ja äänimainonta

Äänimainonta vaikuttaa meihin erittäin primitiivisellä tasolla. Se soittelee sellaisia sydämen sopukoita, joihin tekstillä ja kuvalla ei välttämättä ole edes pääsyä. Korvia on sitäpaitsi vaikea sulkea.

Äänimainosguru Sako.
Miltä brändisi kuulostaa? Missä kaikkialla se kuuluu? Kun puhutaan äänen käyttämisestä markkinoinnista, monelle tulee ensimmäisenä mieleen radiomainonta. Äänellä voidaan kuitenkin tehdä paljon muutakin.

Useimmat eivät tule edes ajatelleeksi miten paljon altistumme erilaisille äänille. Useat niistä aiheuttavat meissä suggestioita, joita emme ehkä tietoisella tasolla havaitse, mutta jotka silti vaikuttavat päätöksentekoomme. Korvien sulkeminen on myös vaikeaa ja siksi äänimainonta on myös erittäin penetratiivista. 

Alla muutamia esimerkkejä siitä, mitä voimme tehdä.

1. Radiomainonta

Radiomainonta on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista äänimainonnan muodoista. Radiomainonta on edelleen suosittu markkinointikanava, koska se tavoittaa suuren yleisön ja sen kustannukset ovat suhteellisen alhaiset.

Hyvä radiomainos on viestinnällisesti tehokas ja erottuu muista mainoksista. Hyvä radiomainos on suunniteltu tarkasti kohderyhmän mukaan, jotta se puhuttelee juuri oikeita ihmisiä.

Hyvässä radiomainoksessa on selkeä viesti, joka välittyy kuulijalle nopeasti ja helposti. Mainoksen sanoman tulee olla ytimekäs ja helppo muistaa. Hyvä radiomainos ei jätä epäselväksi, miksi kuulijan kannattaa kiinnostua mainostetusta tuotteesta tai palvelusta. Se ilmaisee asiakkaan saamat hyödut selkeästi ja sisältää usein myös call to actionin, eli selkeän toimintakehoitteen.

Hyvä radiomainos erottuu muista mainoksista luovuudella ja mielenkiintoisilla ratkaisuilla. Mainoksessa voidaan käyttää esimerkiksi humoristisia elementtejä, kiinnostavaa musiikkia tai mielenkiintoisia ääniefektejä. Mainoksen tulee herättää kuulijan mielenkiinto ja saada hänet kiinnostumaan mainostetusta tuotteesta tai palvelusta.

Hyvä radiomainos jättää kuulijalle positiivisen vaikutelman. Mainoksessa ei saa olla mitään häiritsevää tai ärsyttävää, kuten liian voimakasta taustamusiikkia tai äänekästä äänimaailmaa. Radiomainoksen tulee olla miellyttävä kuunnella ja antaa kuulijalle hyvän fiiliksen.

Lopuksi, hyvä radiomainos on myös oikean mittainen. Mainoksen ei tarvitse olla pitkä, mutta se ei myöskään saa olla liian lyhyt, jotta siinä ehtii välittyä tarvittava sanoma ja herättää kuulijan mielenkiinto. Tyypillisesti radiomainoksen kesto on noin 30 sekuntia, mutta mainos voi olla myös lyhyempi tai pidempi, jos se tukee mainoksen viestiä ja tavoitetta.

2. Äänimainonta liiketiloissa

Myymälöissä ja liiketiloissa voidaan hyödyntää monenlaista äänimainontaa. 
  • Yksi yleinen äänimainonnan muoto on taustamusiikin yhteydessä soitettavat mainokset. Nämä mainokset ovat yleensä lyhyitä ja niissä korostetaan ajankohtaisia tarjouksia tai kampanjoita. Ne voivat olla esimerkiksi päivän tarjouksia tai alkuaan radiomainoksiksi tehtyjä mainospätkiä.

  • Toinen äänimainonnan muoto on järjestelmän automaattiset äänikommentit, jotka annetaan esimerkiksi silloin, kun asiakas liikkuu tiettyjen tuotteiden lähistöllä tai kun hän astuu liikkeeseen. Nämä äänikommentit voivat ohjata asiakasta tiettyyn osastoon tai kertovat ajankohtaisista tarjouksista.
Äänimainonta liiketiloissa kannattaa pitää maltillisena, sillä liiallisesti käytettynä se saattaa häiritä tai ärsyttää asiakkaita. Oikeissa paikoissa käytettynä ja sopivissa määrin sillä on kuitenkin kiistämätön teho. 

3. Äänibrändäys (audio branding)

Äänibrändäys tarkoittaa yrityksen tai brändin äänimaailman suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitteena on luoda tunnistettava auditiivinen brändi-ilme, joka tukee yrityksen tai brändin identiteettiä ja viestintää. 

Usein äänibrändäyksessä suunnitellaan brändille myös äänilogo tai luodaan sille muuta tunnusmusiikkia. Vähimmillään tyydytään siihen, että valitaan liiketilaan brändin mukaista taustamusiikkia jo olemassa olevasta tarjonnasta. Autenttisen ja aidosti yksilöllisen audioidentitetin saavuttamiseksi suosittelemme lämpimästi investoimaan custom-audioon edes hieman. 

Brändin mukaiset äänimaisemat ovat usein musiikkia, mutta ne voivat olla myös muita äänitehosteita ja äänimaisemia. Meren kohina tai valaan laulu ei ehkä sovellu ruokakauppaan, mutta saattaa toimia erinomaisesti joogastudiossa tai kylpylässä.  

Eri tyyppisiä tunnusääniä voidaan käyttää myös esimerkiksi mainoksissa, puhelinpalveluissa, verkkosivuilla, tuotteissa ja tapahtumissa.

Äänibrändäyksen tavoitteena on vahvistaa brändin tunnettuutta ja erottuvuutta kilpailijoista, luoda tunnistettava brändi-ilme, parantaa asiakaskokemusta ja lisätä brändin luotettavuutta ja arvoa.

Hyvä äänibrändi on yhteneväinen, johdonmukainen ja helposti tunnistettava. Se herättää tunteita ja mielleyhtymiä brändin mukaisiin asioihin, ja auttaa erottumaan kilpailijoista.

5. Äänilogo

Äänilogo on usein osa isompaa äänibrändäyspakettia, mutta näitä tehdään jonkin verran myös erikseen.
 
Äänilogo on lyhyt, tunnistettava äänimerkki tai äänitehoste, joka edustaa yrityksen tai brändin äänimaailmaa. Se on äänellinen vastine visuaaliselle logolle ja se liittyy vahvasti brändin identiteettiin.

Äänilogoa käytetään yleensä mainoksissa, videosisällöissä, puhelinpalveluissa ja muissa äänisisällöissä. Hyvä äänilogo on lyhyt, helposti tunnistettava ja sen tulisi välittää brändin identiteettiä, arvoja ja persoonallisuutta.

Esimerkkejä tunnetuista äänilogosta ovat esimerkiksi Intelin tunnistettava "Intel Inside" -ääni sekä Nokia-puhelinten käynnistysääni. Näiden äänien avulla yritykset ovat onnistuneet luomaan tunnistettavan äänimaailman, joka yhdistetään brändiin ja sen arvoihin.

Äänilogon suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi äänenvoimakkuus, sävelkorkeus, rytmi ja äänen sisältö. Hyvä äänilogo on tunnistettava, mutta samalla se ei saa olla häiritsevä tai ärsyttävä asiakkaalle.Hinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne kääntyvät hinnoittelussa asiakkaidemme eduksi. Lisäksi meillä tehdään jonkin verran hommia myös pro bono.

Tutustu hinnoitteluun✉️ Ota yhteyttä »

Kumppanit