Äänianalyysit, vertailut ja äänenparannustyöt

Tarjoamme asiantuntemustamme erilaisiin äänianalyyseihin, äänivertailuihin ja äänenparannustöihin. 

Äänen jälkikäsittelyä kuulokkeilla

Joskus huonolaatuisesta äänitteestä pitäisi saada parempi, vaikkapa podcastia varten. Joskus riittää, että äänitteen informaatiosta ja sen yksiselitteisyydestä päästään selvyyteen. Jälkimmäinen tilanne saattaa liittyä esimerkiksi rikostekniseen arviointiin. 

Olemme tehneet mm. seuraavanlaisia toimeksiantoja: 

  • Graafiseen muotoon laadittu äänivertailuesitys, jossa verrataan videolla kuultua ääntä aseen laukausääneen.
  • Epäselvän puhelinäänitteen taajuuksien korjaus siten, että äänitteestä saa paremmin selvää.
  • Häiriöäänten poistaminen haastattelunauhalta. 
  • Erilaiset lausunnot ja arvioinnit liittyen äänisisältöihin.

Tilausvaiheessa on hyvä kertoa, mitä toimeksiannolla tavoitellaan, koska se vaikuttaa työskentelyprosessiin ja sen dokumentointiin. Rikosoikeudelliseen arviointiin liittyvissä projekteissa pidämme tärkeänä myös luetteloida mitä toimenpiteitä ääniraidoille on tehty, jos niitä muokataan. Mediapuolen toimeksiannoissa taas lopputuloksen laatu on yleensä tärkeintä. 


Teemme toimiannot luottamuksellisesti ja kunnioitamme myös äänitteellä esiintyvien henkilöiden yksityisyyttä

Tämänkaltaisille toimeksiannoille on hyvin tyypillistä, että ne ovat äärimmäisen luottamuksellisia. Näin ollen pidämme erittäin tärkeänä kunnioittaa kaikkien osapuolien yksityisyyttä, emmekä esimerkiksi esittele näitä projekteja referensseinämme. Prosessimme toimii siten, että ääniraitojen sisältöä käsittelevät vain ne henkilöt, jotka osallistuvat sen muokkaamiseen tai arviointiin.Hinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne kääntyvät hinnoittelussa asiakkaidemme eduksi. Lisäksi meillä tehdään jonkin verran hommia myös pro bono.

Tutustu hinnoitteluun✉️ Ota yhteyttä »


Kumppanit